NIEUWS

Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht

Vanaf 23 november 2022 wordt een asbestinventarisattest verplicht bij elke overdracht van constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Het attest zal beschrijven welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het attest wordt opgemaakt
aan de hand van een ‘niet-destructief’ onderzoek.
De inhoud van het attest moet bekend worden gemaakt aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.
Vanaf 1 mei 2025 moet er ook bij de ondertekening van het compromis bij de verkoop van een kavel in een mede-eigendom een asbestinventarisattest van de
gemeenschappelijke delen aanwezig zijn.
Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het attest. De site van de OVAM heeft alvast een FAQ-pagina ter beschikking op haar site betreffende het asbestinventarisattest.
In de Vlaamse gebouwen zouden nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zijn. De Vlaamse Regering wil daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen. Het asbestinventarisattest moet hiervoor zorgen!

 

Bron: https://www.biv.be/media/1481/download?inline=1